30 років в тренді!!!

Кафедра інформаційних та комп'ютерних систем Чернігівського державного технологічного університету

Історія кафедри

Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем вже 30 років поспіль випускає бакалаврів та магістрів з комп’ютерної інженерії. Комп’ютерні інженери – це спеціалісти, які мають підготовку з трьох складових – програмної, апаратної та мережевої, що дає можливість їм працювати в різних IT-напрямках. Випускники кафедри мають професійну підготовку з основ алгоритмізації та системного програмування, програмування Web-застосувань та мобільних додатків, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютера, адміністрування операційних систем, принципів функціонування комп’ютерних мереж, IP-телефонії. Випускники кафедри вміють проектувати, встановлювати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, створювати для них сучасне програмне забезпечення, розробляти бази даних, здійснювати ефективний та надійний технічний та криптографічний захист інформації.

По закінченню навчання всі випускники кафедри можуть займати посади з наступного переліку:

 • системний аналітик;
 • інженер-проектувальник: комп'ютерних систем, локальних та глобальних комп'ютерних мереж, спеціалізованих і вбудованих комп’ютерних систем, баз даних та знань;
 • системний програміст-фахівець з розробки, генерації і адміністрування системного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж;
 • прикладний програміст-фахівець з розробки і супроводу прикладних програмних систем;
 • інженер з Internet-технологій та Web-дизайну; адміністратор доступу до баз даних та знань;
 • адміністратор: комп’ютерних систем та мереж, баз даних та знань;
 • керівник служби комп'ютерних та інформаційних технологій установи;
 • керівник підрозділу захисту інформації та інформаційної безпеки підприємства.

10 березня 1988 р.

в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту було офіційно створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування. З цієї події минуло вже тридцять років. І зараз кафедра, переживши періоди становлення та всі кризи розвитку, перетворилась на потужний науково-академічний колектив, здатний успішно відповідати на всі сучасні виклики, які життя висуває до підготовки комп’ютерних інженерів у вищих навчальних закладах України.

Відкриттю спеціальності "Електронні обчислювальні машини" в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту передував ряд подій, які поклали початок розвитку інформатики в цьому учбовому закладі.

Маслов Віктор Павлович

У 1970 р. на кафедрі Електротехніки та автоматики почав працювати завідувач кафедри Маслов Віктор Павлович. З його появою почалася активна науково-дослідна та проектна робота по розробці автоматизованих систем управління підприємствами (АСУП). Спочатку це були невеликі розробки для підприємств міста, але поступово обсяги договірних робіт збільшувалися і на початку 80-х років на цій кафедрі працював значний науковий колектив, який приймав участь у виконанні державних замовлень разом з Київським інститутом кібернетики.

У другій половині 80-х років з цього колективу відокремилося декілька наукових груп, що теж працювали над створенням АСУП окремих підприємств області. Керівниками цих груп були Степанов О.П., Філіпов Ю.І. та Гнєдін О.П. Завдяки науково-виробничій діяльності цих колективів у філії з’явилися і сучасна на той час обчислювальна техніка і досвідчені спеціалісти, серед яких були і майбутні викладачі кафедри ІКС – Бивойно П.Г., Вологжанін В.Є., Калашник В.І., Кокорін Є.М. та Пеетвере О.Х.

Таким чином, у 80-х роках в філії вже існувало підґрунтя, з яким можна було б зважитися розпочати підготовку спеціалістів з інформатики. До того ж, потреба у таких спеціалістах в регіоні у ці роки швидко зростала. І у 1986 році, в результаті наполегливих зусиль керівництва області, філії і Чернігівського радіоприладного заводу, було отримано дозвіл на відкриття спеціальності "Електронні обчислювальні машини" і проведення набору на перший курс однієї групи студентів у кількості 25-ти осіб.

Кадрове забезпечення професійної підготовки першокурсників вирішувалося силами працівників кафедри Електротехніки та автоматики, але надалі потрібна була людина, яка б могла створити нову кафедру. Таке завдання потребувало базової підготовки зі спеціальності, широкого кругозору, творчості, конструктивності та високої відповідальності, вміння зацікавити людей і створити в колективі творчу доброзичливу робочу атмосферу.

Такою людиною став доцент кафедри Обчислювальної техніки КПІ Павловський Володимир Ілліч, який був запрошений до філії в жовтні 1987 р.

В кадровій роботі він зробив ставку на послідовний підбір та кропітку підготовку викладацького складу кафедри з місцевих кадрів, кожен раз спираючись на їх ділові якості та ті переваги і досвід, які вони могли привнести в навчальний процес. І практика довела, що це був правильний підхід, а кафедра, фактично, обійшлася без залучення викладачів з інших міст з усіма ризиками, що з цього витікають.

10 березня 1988 р. в філії було офіційно створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування, Павловський В.І. був призначений завідувачем кафедри.

Павловський Володимир Ілліч

На той час кафедра складалася з 5-ти викладачів та 2-х інженерних працівників. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача, входили доценти Бивойно Павло Георгійович за освітою інженер з автоматизації металургійних процесів, Вологжанін Віталій Євгенович за освітою інженер-зв’язківець та Маслов Віктор Павлович за освітою інженер з автоматики, а також старший викладач Кокорін Євген Миколайович за освітою інженер-радіотехнік, які прийшли з кафедри Електротехніки та автоматики. До інженерного складу входили Огурцов Сергій Михайлович – завідувач лабораторіями, та Гуз Юрій Петрович – учбовий майстер, студенти заочники, які прийшли з ВО "Хімволокно". В 1989 р. до складу викладачів кафедри приєдналися доцент Нестеренко Сергій Олександрович за освітою інженер-механік та старші викладачі Пеетвере Олександр Хейнович за освітою інженер-аеродинамік, і Калашник Вадим Іванович за освітою інженер-радіотехнік. Всіх їх об’єднував самостійно здобутий досвід використання ЕОМ, ентузіазм, вміння працювати та висока наполегливість. Дуже швидко на своїх ділянках вони стали визнаними фахівцями з передових комп’ютерних технологій.

Перші комп'ютерні класи

Означений колектив склав початкове ядро кафедри, яке започаткувало дух творчості, динамічності та відповідальності перед студентами та суспільством за якість підготовки, її відповідність сучасним та перспективним вимогам ринку праці, орієнтацію на володіння найбільш сучасними інструментами та технологіями, оволодіння вміннями та навичками, які дозволяють випускникам кафедри бути конкурентоздатними та успішно працювати в галузі інформаційних та комп’ютерних технологій як в Україні, так і за її межами.

Першою складовою, яку мала вирішити молода кафедра, було створення матеріально-технічної бази, яка б відповідала потребам часу.

У оснащенні кафедри сучасною і дуже дефіцитною на той час персональною обчислювальною технікою суттєву допомогу надали доцент кафедри Електротехніки та автоматики Гнєдін Олег Петрович та старший науковий співробітник кафедри Економіки Степанов Олександр Петрович. Завдяки їм у 1988 році на кафедрі з’явився клас персональних ЕОМ, що було на той час великим досягненням. І надалі, за їх допомогою розширювався обчислювальний центр філії, який очолював Плоский Віктор Олександрович.

Паралельно з розвитком комп’ютерних класів на кафедрі розвиваються спеціалізовані лабораторії. Першочергово були заплановані та на протязі одного року реалізовані лабораторії Цифрових автоматів, Електроніки та Схемотехніки. Головною дієвою особою, генератором основних ідей та людиною, на якій тримався весь процес оснащення перших лабораторій кафедри, був доцент Вологжанін В. Є. Електронну розробку стендів виконав старший викладач Кокорін Є. М. Всю технічну роботу по створенню стендів, виконали завідувач лабораторіями Огурцов С. М. та учбовий майстер Гуз Ю. П.

Надалі роботи по розвитку лабораторної бази продовжувалися. За перше десятиріччя існування кафедр зусиллями викладачів Вервейка Олександра Івановича, Лукіна Олексія Володимирович, Амосова Олега Семеновича, Торгонського Володимира Васильовича, Роговенко Андрія Івановича, Нікітенка Євгена Васильовича, Щерби Ольги Валеріївни, Хижняка Андрія Васильовича були створені лабораторії «Цифрових телекомунікаційних та Інтернет-технологій», «Автоматизованого проектування», «Високопродуктивних обчислень», «Мікроконтролерних систем», «Цифрової обробки сигналів», «Інтернет телефонії». Деякі з цих лабораторій і на сьогодні не мають аналогів в Україні

На той час кафедра складалася з 5-ти викладачів та 2-х інженерних працівників. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача, входили доценти Бивойно Павло Георгійович за освітою інженер з автоматизації металургійних процесів, Вологжанін Віталій Євгенович за освітою інженер-зв’язківець та Маслов Віктор Павлович за освітою інженер з автоматики, а також старший викладач Кокорін Євген Миколайович за освітою інженер-радіотехнік, які прийшли з кафедри Електротехніки та автоматики. До інженерного складу входили Огурцов Сергій Михайлович – завідувач лабораторіями, та Гуз Юрій Петрович – учбовий майстер, студенти заочники, які прийшли з ВО "Хімволокно". В 1989 р. до складу викладачів кафедри приєдналися доцент Нестеренко Сергій Олександрович за освітою інженер-механік та старші викладачі Пеетвере Олександр Хейнович за освітою інженер-аеродинамік, і Калашник Вадим Іванович за освітою інженер-радіотехнік. Всіх їх об’єднував самостійно здобутий досвід використання ЕОМ, ентузіазм, вміння працювати та висока наполегливість. Дуже швидко на своїх ділянках вони стали визнаними фахівцями з передових комп’ютерних технологій.

Перші комп'ютерні класи

Творчий підхід кафедри до формування навчальних планів отримав схвалення на нараді завідувачів кафедр зі спеціальності "Електронні обчислювальні машини" багатьох ВНЗ Радянського Союзу, що проводилася у Чернігові у 1990-му році на базі нашої кафедри.

Ставлячи задачі створення сучасної, передової за змістом підготовки спеціалістів, викладацький колектив кафедри не мав можливості спиратися на існуючі методичні розробки. Перед викладачами кафедри постала задача створити оригінальну навчально-методичну базу постійно знаходячись в стані інформаційного голоду, практично повної відсутності доступної літератури та необхідності виходити тільки з власно добутого досвіду. І така задача була вирішена.

Слід також відзначити, що відповідно до вимог часу кафедра від підготовки спеціалістів в проектуванні ЕОМ поступово перейшла до підготовки спеціалістів в області проектування комп’ютерних систем і мереж, а також розробки програмних та інформаційних систем великих корпорацій та установ.

В 1995 році кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування було перейменовано у кафедру інформаційних та комп’ютерних систем (ІКС). В своїй діяльності кафедра керується сучасними вимогами до змісту освіти та рівня компетентності майбутнього фахівця.

Основною навчальною діяльністю кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного університету вже 30 років поспіль є підготовка бакалаврів та магістрів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Комп’ютерні інженери, яких готує кафедра – це спеціалісти, які мають підготовку з трьох складових частин: програмної, апаратної та мережевої, і це дає можливість їм плідно працювати в різних галузях і на підприємствах самого різного виробничого спрямування.

Випускники кафедри одержують високопрофесійну підготовку з основ алгоритмізації та системного програмування, програмування веб-застосувань та мобільних додатків, комп’ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютерів, адміністрування операційних систем, принципів функціонування комп’ютерних мереж, IP-телефонії.

По закінченню навчання всі випускники кафедри здатні успішно працювати системними аналітиками, інженерами-проектувальниками та адміністраторами спеціалізованих і вбудованих комп’ютерних систем та мереж, баз даних та знань. Наші випускники створюють та експлуатують системні та прикладні програми, розробляють веб-застосування для персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв, в тому числі дуже популярні на ринку розважальні та навчальні ігри.

Серед наших випускників можна зустріти висококваліфікованих адміністраторів корпоративних та державних комп’ютерних систем, системних архітекторів великих програмних проектів, керівників комп’ютерних служб державних та приватних підприємств, спеціалістів з комп’ютерної безпеки та захисту інформації.

В 1998 р. кафедрою була ліцензована підготовка спеціалістів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Таким чином, кафедра почала проводити підготовку спеціалістів по всім 3-м спеціальностям напряму Комп’ютерна інженерія.

Перехід до підготовки спеціалістів та магістрів за 3-а спеціальностями поставив перед кафедрою нові завдання, які відповідали б вимогам часу.

На цьому етапі діяльність кафедри проходила під знаком постійного оновлення матеріальної та навчально-методичної бази кафедри. Ця робота йшла за двома основними напрямами. Перший – це застосування Web-технологій та побудова великих корпоративних програмних систем. Другий напрям – спеціалізовані мікропроцесорні і мікроконтролерні системи та цифрова обробка сигналів. Кожний з цих напрямів вимагав підготовки чи модернізації відповідних курсів та лабораторій. До таких курсів слід віднести «Системне програмування в Win32», «Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Java та C# технології прикладного програмування», «Програмування Web-інтерфейсів», «Інженерія програмного забезпечення», «Паралельні та розподілені обчислення», «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Цифрова обробка та передача інформації», «Теорія сигналів та процесів», «Розпізнавання образів», «Мікропроцесорні системи автоматики та управління», «Великі інтегральні схеми мікропроцесорів та програмованої логіки».

Окремо слід зупинитися на професійних досягненнях студентів та випускників кафедри. Вони ілюструють якість навчального процесу на кафедрі та патріотизм студентів кафедри. В першу чергу це досягнення наших студентів на різних олімпіадах з фаху.

В 1990 р. проводилася Всесоюзна олімпіада «Студент і науково-технічний прогрес» за спеціальністю Програмування. На той час студент 3-го курсу Махней Микола посів 1-е місце в Українському турі цієї олімпіади.

З 1999 р. почали свою діяльність Всеукраїнські студентські олімпіади за спеціальностями напряму «Комп’ютерна інженерія». У 2000 році студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з Системного програмування і далі щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належать такі: у 2005 році в особистому заліку 1-е місце – Романовський Олег і 2-е місце – Перетятько Віталій, у командному заліку 2-е місце (Перетятько Віталій, Романовський Олег, Синельников Олег); у 2006 році 1-е командне місце (Рудаков Дмитро, Синельников Олег, Чичкань Олександр).

З 2006 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, яка проводиться двічі на рік. І на цій олімпіаді наші студенти щорічно займають призові місця. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: у 2007 році 1-е (Руднік Ігор, Чичкань Олександр) та 2-е (Алексеєв Антон, Кадушко ксандр) місця; у 2008 році 1-е (Микитко Сергій, Птіцин В’ячеслав) та 2-е (Грицай Дмитро, Грищенко Олександр) місця; у 2009 році 1-е місце (Верьовко Олександр, Птіцин В’ячеслав).

З 2008 р. проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем. І хоча її спрямованість не зовсім лежить в руслі підготовки кафедри ІКС, наші студенти і на ній виглядають достойно. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2-е місце (Алексеєв Антон, Стельмашенко Андрій) у 2009 році.

З 2009 р. почала проводитися Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом Комп’ютерна інженерія. До найяскравіших досягнень на цій олімпіаді належить: 2010 р. 2-е (Уланович Ярослав, Зінченко Олександр, Мушкетик Іван) та 3-є (Коненко Андрій, Бондаренко Ігор, Рудий Володимир) місця.

У 2013 році студент 5-го курсу Герасимчук Єгор зайняв 1-е місце у IV Всеукраїнському конкурсі з Web-розробки "UA Web Challenge".

За роки існування на кафедрі склалася яскрава атмосфера батьківського піклування, вимогливості, співпраці і товариства між викладачами і студентами. Про це свідчить багато факторів і, зокрема, ті урочистості, які влаштовували студенти різних років на святкуваннях 5-ти, 10-ти, 15-ти і 20-річних ювілеїв кафедри, коли в присутніх 200-300 чоловік стояли сльози на очах від того піднесення, яке царювало в актовому залі, або ті змагання по баскетболу, волейболу та футболу, коли збірні кафедри самовіддано грали і перемагали збірні університету, і в яких активну участь приймали випускники минулих років, які приїздили з інших міст і навіть країн, щоб поборотися за честь кафедри. Про це свідчать і подарунки, які дарували кафедрі випускники різних років, які завдяки підготовці, отриманій на кафедрі, досягли успіху в житті.

Не менш вагомі здобутки випускників кафедри, які результатами своєї діяльності створили умови для появи в Чернігові та районах області великої кількості високотехнологічних і добре оплачуваних робочих місць. На сьогодні тільки в м. Чернігові існує понад 15 підприємств в галузі розробки інформаційно-комп’ютерних систем різного призначення. Керівництво та кадровий склад цих підприємств практично повністю складається з випускників кафедри.

Оглядаючи шлях, який кафедра пройшла від часу свого заснування, слід відмітити, що ті завдання, які вона ставила перед собою – відповідати сучасним вимогам часу і бути на передовому рубежі розвитку ІТ-індустрії та забезпечувати інноваційний шлях розвитку держави і регіону, кафедра виконала, не зважаючи на ряд кризових явищ в економічному житті України, які мали місце весь час становлення та існування кафедри.

Кафедра ніколи не звертала зі стратегічного шляху свого розвитку – вже з 1-го курсу її студент має вміти спроектувати систему і примусити її працювати, а її випускник твердо знати основні теоретичні положення свого фаху, досконало володіти самими передовими інструментальними засобами і технологіями, мати підготовку, що відповідає потребам ринку і, головне, він вміє самостійно вчитися і багато працювати.

Казимир Володимир Вікторович

З 2010 року по кінець 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України Казимир Володимир Вікторович.

Казимир В.В. наполегливо втілює у життя ідеї нового керівництва університету спрямовані на впровадження європейського досвіду у навчальний процес, інтенсифікацію науково-дослідної роботи та впровадження результатів цієї роботи на підприємствах та в організаціях України.

Кафедра стала постійним виконавцем держбюджетної тематики з прикладних досліджень у пріоритетному напрямі «Інформаційні та комунікаційні технології». Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри почали працюва ти над дисертаційними роботами, які пов’язані з виконанням реальних проектів на замовлення державних установ, підприємств ІТ-галузі, агропромислових господарств, медичних закладів. З 2012 року на кафедрі розгорнутий обчислювальний grid-ресурс української національної grid-мережі, що дозволяє вирішувати наукові задачі великої розмірності у розподіленому середовищі, відкрита академія Cisco, отримана ліцензія MSDN на використання програмного забезпечення Microsoft у науковій та навчальній діяльності, запроваджується використання хмарних технологій, що дозволяє ефективно використовувати апаратні ресурси кафедри.

Основними напрямками наукової діяльності є розробка методів та моделей забезпечення достовірності інформації в системах з підвищеним рівня шума та завад, методів адаптивного управління параметрами та структурою завадостійких кодів, математичних та імітаційних моделей каналів передачі даних з навмисними завадами.

Сергій Васильович Зайцев

З 2016 р. кафедру очолює кандидат технічних наук Сергій Васильович Зайцев С.В.

В червні цього ж року він захистив докторську дисертацію на тему: «Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». Зайцев С.В. є висококваліфікованим спеціалістом у галузі завадостійкого кодування та систем передачі інформації. Під його керівництвом і при безпосередній участі сформувався новий перспективний напрямок в галузі завадостійкого кодування: багаторівневе адаптивне кодування, яка містить у собі методологію розробки багаторівневої структурної та параметричної адаптації завадостійких кодів, особливо турбо кодів, технології розробки і моделі оцінки невизначеності інформації.

На кафедрі проводиться значна робота щодо подальшого розвитку наукової та науково-виробничої діяльності. Так, в 2014 р. асистент Пріла О.А., а в 2017 р. асистент Посадська А.С. захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». В 2016 р. завідувач кафедри Зайцев С.В. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». В даний час в аспірантурі навчаються аспіранти Супрун В.В., Усік А.М., Андрущенко Р.Б., Бескостий А.Д., Сиса Д.М., Якименко І.В.

Базилевич Володимир Маркович

З 2019 року очолює очолює кафедру інформаційних та комп'ютерних систем кандидат економічних наук, доцент Володимир Базилевич.

2012 р. закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Фінанси і кредит”.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Управління економічною безпекою АПК України”. З 2016 року викладає на курсах соціальної адаптації та професійної перепідготовки в рамках проекту Україна – Норвегія. У травні 2017 року проходив наукове стажування в інституті Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія).

Має більше 30 публікацій, в тому числі 4 коллективні монографії, 4 навчально-методичних посібника, 1 навчальний посібник.

На базі кафедри проводять підготовчі курси компанії PortaOne, Astound Commerce та інші.

Кафедрою проводиться активна робота по налагодженню співпраці з провідними IT-компаніями, такими як: «PortaOne», «Astound Commerce», «DataLink» «Ukrsoft».

Налагоджено контакти з провідними ВУЗами України. Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проводяться семінари на теми: «Математична теорія прийняття рішень» (д.т.н., проф., Волошин О.Ф.), «Еволюційні обчислення» (д.т.н., проф. Снитюк В.Є.). Спільно з Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка проводяться семінари на тему: «Аналітик 2000» (д.т.н., проф. Ляхов О.Л.), з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького – семінари на теми: «Методи кластеризації спостережень в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки» (д.т.н., проф..Голуб С.В.), «Інформаційні технології багаторівневої обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота» (д.т.н., проф. Голуб С.В., Немченко В.В.).

На кафедрі працює 21 викладач, з них на постійній основі працює 15 осіб. Середній вік науково-педагогічного складу становить 49 років. Всі вони мають вищу кваліфікацію в сфері розробки інформаційних систем. Серед викладачів кафедри 50% мають вчені ступені і звання, у тому числі докторів наук, професорів – 14%, кандидатів наук, доцентів – 36%. Кваліфікація всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, які вони викладають.

На кафедрі підготовку фахівців також забезпечують:

 • Казимир В.В – д.т.н., професор;
 • Мошель М.В. – д.т.н., професор;
 • Бичко В.А. – к.ф.-м.н., доцент;
 • Бивойно П.Г. – к.т.н., доцент;
 • Бивойно Т.П. – ст. викладач;
 • Заровський Р.В. – к.т.н., доцент;
 • Нестеренко С.О. – к.т.н., доцент;
 • Нікітенко Є.В. – к.ф.-м.н., доцент;
 • Пріла О.А. – к.т.н., доцент;
 • Риндич Є.В. – к.т.н., доцент;
 • Казнадій С.П. – ст.викл.;
 • Фірсова І.В. – ст.викладач;
 • Роговенко А.І. – ст. викладач;
 • Семендяй С.М. – ст.викладач;
 • Стасюк С.С. – ст. викладач;
 • Усов Я.Ю. – асистент;
 • Андрущенко – асистент;
 • Супрун В.В. – асистент;
 • Усік А.М. – асистент;
 • Якименко І.В – асистент;

Кафедра забезпечує професійну фахову підготовку, а також виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів спеціальності, планування навчального процесу, організації практичної підготовки студентів, методичного забезпечення.

Весь науково-педагогічний склад кафедри охоплений різноманітними формами підвищення кваліфікації. Це – навчання в аспірантурі та докторантурі, стажування в вищих навчальних закладах, відповідних наукових установах та організаціях, участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій, семінарів тощо.

Кафедра ІКС працює у тісній взаємодії з установами, які працевлаштовують наших випускників. На базі кафедри проводять підготовку персоналу компанії PortaOne, Astound Commerce та інші. Студенти старших курсів нашої кафедри мають змогу стажуватись за кордоном, зокрема в університеті Гліндвур (м. Рексхем, Уельс, Великобританія). Кафедри має міжнародні гранти та приймає участь в університетських програмах таких провідних світових компаній, як Philips, Texas Instruments, Nationals Instruments, Altera, Aldec, Informix, Intersystem та інших. Досвід показує, що кафедра готує фахівців, здатних гідно вирішувати різноманітні задачі інформатизації і комп’ютеризації.