Останні коментарі


Сьогодні пишуть:

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН розвитку кафедри інформаційних та комп’ютерних систем на 2014-2019 роки (проект)


-2
Stanislav Опубликовано 12.11.2014 19:56 Stanislav (Stanislav) еще →
Стратегія розвитку кафедри лежить у руслі впровадження в дію Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 і визначає основні цілі і завдання кафедри як структурного підрозділу факультету електронних та інформаційних технологій Чернігівського національного технологічного університету у розрізі методичної, наукової та організаційної роботи. Виконання даної стратегії має сприяти якісним змінам щодо підвищення конкурентоспроможності бакалаврів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» та магістрів спеціальностей «Комп’ютерні системи і мережі», Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи», а також результативної підготовки докторів філософії та докторів наук зі спеціальності «Інформаційні технології».

Принципами розвитку кафедри є:
• знання та компетенції майбутніх фахівців формуються через високий науково-професійний потенціал викладачів кафедри, який підтверджується написанням монографій, підручників, навчальних посібників, публікаціями у фахових виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних, та особистими грантами;
• теоретична та практична підготовка студентів і науково-педагогічних кадрів здійснюються в ході активної науково-дослідної роботи у співпраці з науковими установами і підприємствами ІТ-галузі, в тому числі у рамках міжнародних наукових проектів за програмою Горизонт 2020;
• рівень фахової спроможності фахівців підтверджується відповідними сертифікатами провідних ІТ-компаній світу, фахових міжнародних семінарів і конференцій, сертифікатами на знання іноземної мови IELTS або TOEFL;
• втілення Болонського процесу відбувається шляхом втілення нових форм навчання, в тому числі дистанційного, застосуванням усіх доступних форм міжнародної мобільності студентів і викладачів за програмами Темпус, Еразмус+, «Жан Моне», «Дії Марії Склодовської-Кюрі» та «Нарощування потенціалу», співпрацею із спорідненими кафедрами провідних університетів світу;
• активізація інноваційної діяльності із впровадження високо технологічних розробок задля зростання науково-технічного потенціалу Чернігівського регіону та України в цілому.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання стратегічного плану

Виконання завдань, визначених цим Стратегічним планом, здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерством освіти і науки України, в тому числі у рамках виконання держбюджетної тематики наукових досліджень, а також коштів та технічних засобів, отриманих за госпдоговорами, міжнародними колективними та особистими грантами.