Наукові проекти та інноваційні розробки кафедри

1990 р. За участю викладачів кафедри Маслова В.П. та Кокоріна Є.М. завершена розробка системи управління експлуатацією кораблів ВМФ «Юпітер», яка проводилась під керівництвом професора Літвінов В.В. спільно з Інститутом кібернетики НАН України.

1994 р. Підприємство «Еліт» (Огурцов С.М., Волошин С.В.) розпочало надання інтернет-доступу населенню м. Чернігова за технологією TCP/IP.

1994 р. Спільно з підприємством «Еліт» завершено розробку та впровадження інтегрованої банківської системи «Браслет» для Агроінвестбанку, м Чернігів. Керівник проекту Павловський В.І., виконавці: доценти Казимир В.В., Нестеренко С.О., студенти Віктор О.О., Двойнос Ю., Шенфельд С.О.

1994 р. Розробка та впровадження розподіленої бухгалтерської системи Чернігівського інструментального заводу (Казимир В.В., Нестеренко С.О.)

2000-2001 р. Розробка архітектури та програмної реалізації протоколу інфрачервоного зв’язку IRDA для платформи Linux. Керівник проекту доц. Казимир В.В., виконавці студенти Гавсієвич І., Куйвашев Д.

2000-2003 р. Розробка драйверів USB-пристроїв для продукції фірми Prolific Technologies для платформ Windows, Linux та MacOS. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці: випускники кафедри Гавсієвич І., Семенець С.

2001-2003 р. Портування ОС Linux для вбудованих комп’ютерних систем на базі процесорів R-3000. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці: Мельниченко Д.І., студенти Буряк О., Мірошниченко В., Тарасенко П.

2000-2003 р. Розробка та впровадження електромагнітного витратоміру-лічильника (разом з ТОВ «НДВ-35»). Керівник Вервейко О.І.

2004-2005 р. Створення системи інтернет-оповіщення про надзвичайні ситуації. Керівник проекту доц. Казимир В.В., виконавці доц. Маслов В.П., випускники Гавсієвич І., Тупиця О., Чупринін О., Бєлорус А.

2003-2006 р. Розробка та впровадження ультразвукового аналізатора якості молока. Керівник доцент Вервейко О.І.

2002-2006 р. Розробка інформаційної системи керування процесом електронно-променевого зварювання. Керівник проекту Казимир В.В., виконавці Кулєшов І., Кулєшов С., Дяченко В.

2007-2010 р. Розробка системи криптографічно захищеного мобільного зв’язку («UA Криптофон»). Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Заровський Р.В., Пасенко П., Царик В.

2007-2011 р. Розробка та впровадження системи безпеки роботи в вугільних шахтах на основі вбудованих імітаційних моделей. Керівник Казимир В.В., виконавці Мушкетик І., Шевчук Д., Кривенко Д.

2007-2011 р. Розробка та впровадження системи збору та передачі інформації «GSM Logger» (разом з підприємством «РегМік»). Керівник доцент Вервейко О.І.

2011-2012 р. Розробка та впровадження програмної системи підтримки управління якістю в ВНЗ. Керівник проекту проф.. Казимир В.В., виконавці ас. Харченко М.В., Татарчук Л., Супрун В.

2011-2013 р. Розробка та впровадження системи електронного голосування для Чернігівської обласної ради. Керівник проекту проф.. Казимир В.В., виконавці доценти Нікітенко Є.В., Заровський Р.О., студенти Карпачов І., Мокрогуз А., Хоменко В., Зенченко С.

2009-2013 р. Медична ГРІД-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі електрокардіограм (разом з ІПММС НАНУ) Керівник проекту к.т.н. Вишневський В.В. виконавці Пріла О.А., студенти Єрмоленко А., Метла І., Боюн Д.

2010-2013 р. Реалізація комплексу економіко-математичних моделей для прогнозування наслідків впливу бюджетно-податкової політики держави на економіку регіонів на основі використання грід-технологій (разом з Інститутом економіки промисловості НАНУ) Керівник проекту д.е.н.,проф. Лепа Р.М., співвиконавець Пріла О.А.

2012-2013 р. Розробка системи захищеного голосового конференц-зв’язку в ІР-мережах. Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Риндич Є.В., Зайцев С.В., Обловатний О.

Проект Tempus № 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES; Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з підприємствами; (IHSITOP). Тривалість проекту: 15.10.2012 – 14.10.2015. Партнери: Технічний університет Вільдау (Німеччина), Університет Обуда (Угорщина), Університет Алпен-Адриа (Австрія), компанія Штольман (Німеччина), Харківський національний університет радіоелектроніки, Одеський національний політехнічний університет, та Інститут прикладного системного аналізу КПІ, ТОВ Малібу-Спорт; (м. Харків), Харківська торгівельно-промислова палата.

Міжнародний проект «CABRIOLET»: Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки (№ 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES).

НДР “Створення захищеної системи голосового конференц-зв’язку у IP-мережах” (Рег. номер: 74/12).

НДР “Медична грід-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі електрокардіограм” (Рег. номер: 69/84).

НДР “Реалізація комплексу економіко-математичних моделей для прогнозування наслідків впливу бюджетно-податкової політики держави на економіку регіонів на основі використання грід-технологій” (Рег. номер: 69/131).

НДР “Електронна системи голосування “Mobile-RADA” (госпдоговірні роботи №№ 272, 273, 431, 438, 444, 465).

НДР «Android-застосування для запису та вимірювання ЕКГ з використанням мобільного кардіографу ІКР3-1». Реалізує сервіси зчитування і фільтрації модульованого сигналу ЕКГ, виділення R зубця в отриманому сигналі та транспорту деперсоналізованих діагностичних даних до порталу відкладених телеконсультацій «Медгрід». Мобільний Android-додаток дозволяє:

  • в реальному часі записувати і обробляти кардіограму користувача при різних режимах навантаження і зовнішніх факторах (мотиваційна графіка);
  • вимірювати серцевий ритм та регулювати навантаження;
  • зберігати дані ЕКГ на пристрої;
  • генерувати звіт в форматі PDF, XML та відправляти отримані результати лікарям або в хмару «Медгрід»;
  • стежити за динамікою результатів.