Всеукраїнська науково-практична конференція "Новітні техноло