Вступ

Інформація для здобуття освітнього ступеня бакалавра БАКАЛАВРИ

Код Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова і література 0,25 0,1
Математика (профільний) 0,4
Іноземна мова або Фізика 0,25
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи штучного інтелекту Українська мова і література 0,25 0,1
Математика (профільний) 0,4
Іноземна мова або Фізика 0,25

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання у Чернігівському національному технологічному університеті ( рік прийому 2020)

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2020 році

Інформація для здобуття освітнього ступеня магістра МАГІСТРИ

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня магістр за освітньо-науковою програмою (СТРОКИ НАВЧАННЯ: 01.09.2020 - 31.05.2022 (1 рік 9 міс.))
Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою (СТРОКИ НАВЧАННЯ: 01.09.2020 - 31.12.2021 р (1 рік 4 місяці))

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем МАГІСТР у 2020 р.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2020 році

АСПІРАНТУРА АСПІРАНТУРА

Правила прийому до аспірантури та докторантури Чернігівського національного технологічного університету у 2020/2021 роках

ПРОГРАМА вступного екзамену до аспірантури за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
ПРОГРАМА вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії очної та заочної форми навчання в Національному університеті «Чернігівська політехніка»

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020р.