Викладачі

Базилевич Володимир Маркович
Зав.кафедри ІКС, к.е.н., доцент
Андрущенко Роман Богданович
асистент
Бивойно Павло Георгійович
к.т.н., доцент
Бивойно Тарас Павлович
ст.викладач
Бичко Володимир Анатолієвич
к.ф.-м.н, доцент
Дрозд Олександр Петрович
ст.викладач
Зайцев Сергій Васильович
д.т.н., професор
Казимир Володимир Вікторович
д.т.н., професор
Казнадій Світлана Петрівна
ст.викладач
Набок Костянтин Ростиславович
асистент
Нестеренко Сергій Олександрович
к.т.н., доцент
Нікітенко Євгеній Васильович
к.ф.-м.н, доцент
Пріла Ольга Анатоліївна
к.т.н., доцент
Риндич Євген Володимирович
к.т.н., доцент
Роговенко Андрій Іванович
ст.викладач
Сподаренко Ірина Йосипівна
ст.викладач
Стасюк Сергій Станіславович
ст.викладач
Усік Анна Миколаївна
асистент
Фірсова Ірина Валеріївна
ст.викладач
Хижняк Андрій Васильович
ст.викладач
Якименко Ірина Вікторівна
асистент