Яриловець Артем Васильович

Народився в м. Чернігові 06 березня 1979 року.

В 2002 році з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю  «Системи та комплекси військового зв’язку».

З 2002 по 2007 рік проходив службу в органах безпеки України, з 2007 року проходить службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, з 2011 року і по цей час працює за сумісництвом в Чернігівському національному технологічному університеті

В 2007 році закінчив аспірантуру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» та  захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність 20.02.14 «Озброєння та військова техніка».

Кандидат технічних наук. Виконує дослідження в галузі телекомунікацій, захисту інформації, цифрової обробки сигналів, безпроводового доступу та моделювання фізичного рівня систем безпроводового доступу в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль.

 Викладає дисципліни: «Телекомунікаційні системи і технології» і «Теорія сигналів та процесів»..

Є автором 1 монографії, більше 50 наукових статей, 4 патентів, 1 науково-методичної роботи.

Найбільш важливі опубліковані праці:

Теоретичні основи побудови систем передачі інформації: монографія / Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 385 с

Adaptive Selection of Parameters of S-Random Interleaver in Wireless Data Transmission Systems with Turbo Coding // Radioelectronics and Communications Systems.  January 2018, Volume 61, Issue 1, pp 13–21.

Оцінка ефективності інформаційної технології для систем безпроводового доступу, побудованої на основі оптимальних ортогональних багаточастотних сигнальних конструкцій // Математичні машини і системи, 2014. – Вип. № 2  С.   – 51 – 58.

Живе в м. Чернігові, електронна адреса  yarilovec@ukr.net.