Зайцев Сергій Васильович

Завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧНТУ, доктор технічних наук, доцент.

Народився в м. Чернігові 05 березня 1979 року.

В 1993 р. поступив у Чернігівський військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, який закінчив у 1996 році.

У 2001 р. закінчив Київський військовий інститут управління і зв’язку за спеціальністю безпека інформації у спеціальних інформаційних системах.  Присвоєна кваліфікація інженера з безпеки інформації, офіцера військового управління тактичного рівня.

З 2001 по 2011 рр.  – військова служба.

З 02 – 11.2011 р. – доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського державного  технологічного університету.

З 2011 по 2014 рр.  – докторант Чернігівського національного технологічного університету.

З 10.2014 по 12.2015 рр. – доцент кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного університету.

З 01.2016 р. по теперішній час – завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Чернігівського національного технологічного університету.

У 2009 р.  у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» Міністерства оборони України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на спеціальну тему.

У 2016 р. у Інституті проблем математичних машин та систем НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних».

У вересні 2016 року присвоєно вчене звання доцента.

Має 120 наукових праць в галузі завадостійкого кодування, побудови адаптивних систем, передачі інформації.

Викладає дисципліни: «Теорія сигналів та процесів», «Цифрова обробка та передача інформації», «Телекомунікаційні системи і технології», «Захист інформації».

Найбільш важливі опубліковані праці:

Теоретичні основи побудови систем передачі інформації : монографія / С.В.Зайцев, В.В.Казимир, А.В.Яриловець та ін. – Ніжин: ФОП Лук'яненко В.В. ТПК "Орхідея", 2017. – 386 с.

Zaitsev S. V. Structural adaptation of the turbo code coder and decoder for generating the transmission repeat request under conditions of uncertainty / S. V. Zaitsev, V. V. Kazymyr // Radioelectronics and Communications Systems. – Springer, 2017. – Vol. 60. – P. 18–27.

Zaitsev S. V. Method of Adaptive Decoding in Case of Information Transmission in Condition of Influence of Deliberate Noise / S. V. Zaitsev, V. V. Kazymyr // Radioelectronics and Communications Systems. – Allerton Press, Inc. –  New York, 2015. – Vol. 58. – P. 30–40.

Живе в м. Чернігові, електронна адреса  serza1979@gmail.com.