Посадська Аліна Сергіївна

Народилась в м. Прилуки 28 серпня 1986 року.

Закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління в 2010 році за спеціальністю «Економічна кібернетика»

В 2017 році у Чернігівському національному технологічному університеті  захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології».

Кандидат технічних наук.

Виконує дослідження в галузі систем підтримки прийняття рішень, імітаційного моделювання.

Викладає дисципліни: «Дискретні структури», «Методи досліджень», «Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Дослідження і проектування інтерфейсів користувача».

Має 7 наукових статей.

Найбільш важливі опубліковані праці:

1. Lytvynov, V.V. Functional features of dispatching control centre for automatic control system of agricultural enterprise [Теxt] / V.V. Lytvynov, I.V. Mykhailiuk, A.S. Posadska // Математичні машини і системи. – 2014.– №.3. – С. 67-77.

2. Kazymyr, V. V.  Cloud simulation environment based on HLA [Теxt] /  V. V. Kazymyr, A. S. Posadska, D. M. Sysa // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, 2016. - № 5 (79). – С. 20 – 25.

3. Казимир, В.В. Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання [Текст] / В.В. Казимир, А.С. Посадська // Технічні науки і технології: науковий журнал / Черніг.нац.технол.ун-т. – Чернігів, 2016. - № 3(5). – С. 113-122.

Живе в м. Чернігові, електронна адреса  alinka.posadskaya@gmail.com.