Хронологія розвитку

1986 р. В Чернігівському філіалі КПІ на кафедрі електротехніки та автоматики, яку в той час очолював доцент Маслов В.П., проведено перший набір з 25 студентів на спеціальність 0608 «Електронні обчислювальні машини». 
1988 р., 10 березня. Наказом міністра вищої та середньої спеціальної освіти України в Чернігівському філіалі КПІ створено кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування. Наказом ректора КПІ від 24 березня 1988 р. завідувачем кафедри призначений кандидат технічних наук, доцент Павловський В. І. До викладацького складу кафедри, окрім завідувача кафедри, входять доценти Бивойно П.Г., Вологжанін В.Є, Нестеренко С.О та Маслов В.П., а також ст. викладач Кокорін Є.М.. До інженерного складу кафедри входять Огурцов С. М. – завідувач лабораторіями, та Гуз Ю. П. – учбовий майстер. 

1989 р. Поповнення кадрового складу кафедри. На кафедру прийняті доцент Крєпкий Ю.О. та., старші викладачі Пеетвере О. Х., та Калашник В. І., асистенти Зубрицький Л.Л.,  Лесюк Ю.М.
1989 р. Створені перші специалізовані лабораторії:  цифрових автоматів, електроніки та схемотехніки. 
1989 р. Кафедра отримує постійне місце розташування на п’яти поверхах новозбудованого корпуса №4. Загальна площа приміщень кафедри становить 1200 кв. м. До початку нового навчального року створюються дві нові лабораторії: мікропроцесорних великих інтегральних схем та периферійних пристроїв. 
1990 р. На кафедрі за сприяння О.П.Гнедіна та Степанова О.П. створено перші лабораторії персональних ЕОМ К1-30 та ДВК-2. На обчислювальному  центрі під керівництвом Плоского В.О. змонтовано міні-ЕОМ СМ-1420. Чернігівський радіоприладний завод за сприяння начальника виробництва заводу Колесника К.І. передає для кафедри ІКС велику кількість вимірювальної апаратури і матеріалів для оснащення лабораторій з мікроелектроніки та схемотехніки.
1990 р. Студент 3-го курсу Махней М. зайняв 1-е місце на українському турі Всесоюзної олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес» за спеціальністю «Програмування». 
1988-1991 р. Постановка як цілком нових дисциплін старших курсів навчання (доценти Павловський В.І., Маслов В. П., Бивойно П.Г., Нестеренко С. О., ст. викладачі Пеетвере О.Х., Калашник В.І., Мельниченко Д.І., асистенти Лесюк Ю. М., Демшевська Н.М., Яворський О.Ф., Зубрицький Л. Л.).
1991 р. Стався перший випуск спеціалістів – 21 особа. Два молодих спеціаліста з першого випуску Назарко А. М. та Нейморовець Т.В. прийняті на кафедру асистентами. 
1992 р. При кафедрі створено науково-дослідне підприємство «Еліт», директором якого призначено Огурцова С.М.
1992 р. Вперше в університеті на кафедрі впроваджено трьохступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) з напряму «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». 
1992р. Завідувач кафедри ІКС Павловський В.І. обраний членом Науково-методичної комісії з комп’ютерної інженерії МОН України. 
1992 р. В рамках підприємства «Еліт» розпочались роботи з організації інтернет-доступу для студентів університету та впровадження Інтернет-технологій в чернігівському регіоні за технологією UUCP (Павловський В.І., Огурцов С.М.).
1992 р. Кафедра отримує перший навчальний клас персональних комп’ютерів  на базі процесорів 80286 на десять робочих місць. 
1993 р. За підтримки Чернігівського радіоприладного заводу створена комплексна лабораторія з технології виробництва ЕОМ та лабораторія цифрових телекомунікаційних технологій. 
1994р. За сприяння компанії Укртелеком (гол.інженер Чернишов О.І.) Чернігівський технологічний інститут приєднався до всесвітньої мережі Інтернет.
1995. Кафедру електронно-обчислювальних машин та програмування перейменовано у кафедру інформаційних та комп’ютерних систем (ІКС).
1996 р. Створюється другий комп’ютерний клас на базі IBM PC/AT-486 та вузол інтернет-зв’язку (ст. викладач Лукін О. В.).
1997 р. Створюються третій клас персональних ЕОМ на базі Pentium 150 та лабораторія автоматизованого проектування на базі програмованих логічних інтегральних схем (доцент Вервейко О.І.) Одержано грант фірми Altera (США) для підтримки цієї лабораторії. 
1995-1997 рр. Створюється  лабораторія високопродуктивних обчислень (доцент Амосов О. С.).
1998 р. Вперше кафедра набирає на перший курс 100 осіб, 50 з яких за контрактною формою навчання. 
1998 р. Кафедрою ліцензована підготовка спеціалістів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Таким чином, кафедра почала проводити підготовку спеціалістів по всім 3-м спеціальностям напряму «Комп’ютерна інженерія». 
1998 р. Кафедра ліцензувала підготовку магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі». 
2000 р. Перший випуск магістрів за спеціальністю 8.091501 «Комп’ютерні системи і мережі. 
2000 р. Студент Богдан А.зайняв третє  місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з Системного програмування.
2001 р. Кафедра ліцензувала підготовку магістрів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи. 
2002 р. Перші випуски магістрів за спеціальностями «Системне програмування» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». 
2002 р. Студент Тарво О.зайняв друге місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з «Системного програмування».
2004 р. Ліцензований обсяг набору на перший курс спеціальності «Електронні обчислювальні машини» досягає чисельності 150 студентів. 
2005 р. Створена  лабораторія мікроконтролерних систем на базі 32-х розрядних мікропроцесорів з архітектурою АРМ-7 (доцент Нікітенко Є.В., ст. викладач Роговенко А.І.).  Одержано грант фірми Philips (Голландія), за яким лабораторію оснащено сучасним мікропроцесорним обладнанням. 
2005 р. Студент Романовський О.зайняв перше місце в особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з «Системного програмування», друге місце в особистому заліку зайняв студент Перетятько В., друге місце в командному заліку зайняла команда у складі  студентів Перетятька В., Романовського О., Синельникова О. 
2006 р. Кафедра ІКС разом з кафедрами Лондонського королівського коледжу (Англія), Мюнстерського технічного університету (Німеччина), Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та Національного університету Києво-Могилянська успішно виконала грант Європейського співтовариства «Модернізацію українських навчальних планів в командній розробці програм». Мета цього гранту підготовка team leaders — лідерів команд розробників, а з іншого боку прищеплення навичок командного виконання програмних проектів. При виконанні цього гранту особливо відзначилися викладачі Бивойно П. Г., Зинченко А. Л. та Лукін А. В., а також студенти Кондратенко М., , Деркач І., Макиєнко О., Кириєнко І., Алексеєв А., Задорожній А.
2006 р. Всеукраїнська олімпіада з Системного програмування . Перше місце в командному заліку зайняла команда у складі  Рудакова Д., Чичканя О., Синельникова О. 
2006 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце зайняла команда кафедри у складі Загорулька В., Коломійця Д. 
2001-2007 рр. Лабораторія високопродуктивних обчислень  переорієнтується  на розробку високопродуктивних процесорів зі змінюваною архітектурою (старші викладачі Торгонський В.В. і Роговенко А.І., ас. Чернявський Д.С.)  Одержано гранти  фірм ScantiRus, Xilinx та Aldec (США), за якими лабораторія оснащена сучасними стендами. 
2007 р. Модернізовано лабораторі. мікроконтролерних систем на базі 32-х розрядних мікропроцесорів з архітектурою АРМ-7 (доцент Нікітенко Є.В., ст. викладач Роговенко А.І.). 
2007 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце зайняла команда кафедри у складі Загорулька В.,  Рудакова Д. 
2007 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі Рудніка І., Чичканя О., друге місце – команда у складі Алексеєва А., Кадушка О. 
2008 р. Створена лабораторія цифрової обробки сигналів на базі 32-х та 64-х розрядних цифрових сигнальних процесорів (ст. викладач Щерба О.В.) . Лабораторія підтримується грантом фірми Texas Instruments (США). 
2008 р. У співробітництві з фірмою «PortaOne» створено сучасну лабораторію та навчальний центр з VoIP-технологій (ст. викладач Хижняка А.В.) 
2008 р. Кафедра ІКС включена до Державної програми України з впровадження вільного програмного забезпечення в системі державного управління. (ст..викладач Лукін О.В.)
2008 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі Микитка С., Птіцина В. та друге місце в командному заліку зайняла команда у складі Грицая Д. та Грищенка О. 
2008 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем, третє місце в командному заліку зайняла команда в складі Алексеєва А., Грищенка О., Рудніка І. 
2009р.  Кафедра має дев’ять комп’ютерних класів, в основному на базі процесорів Pentium IV. 
2009 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, перше місце в командному заліку зайняла команда у складі  Верьовка О. та Птіцина В. 
2009 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з Технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем, друге місце в командному заліку зайняла команда в складі Алексеєва А., Стельмашенка А. 
2009 р. Створено сайт кафедри  http://cs.stu.cn.ua (ст. викладач Хижняк А.В., Мірошниченко М., Арзамасцева К.). 
2010 р. На посаду завідувача кафедри інформаційних та комп’ютерних систем ЧДТУ обрано доктора технічних наук, професора Казимира Володимира Вікторовича. 
2010 р. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, друге місце в командному заліку зайняла команда у складі  Верьовко О., Птіцина О. 
2010 р. Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія», друге місце в командному заліку зайняла команда в складі Улановича Я., Зінченка О., Мушкетика  І. та третє місце в командному заліку зайняла команда в складі Коненка А., Бондаренка І. та Рудого В. 
2011 р. На кафедрі ІКС відкрито навчання за новим напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Набір на перший курс – 25 осіб.
2011 р. Шестеро студентів кафедри (Арзамасцева К., Мушкетик І., Рудий В., Власенко Є., Ситий М., Чорный Т.) прийняті в програму «Google Summer of Code» 2011 року.
2012 р. Восьмеро студентів кафедри (Єрмоленко А.,  Власенко Є. , Гуза Т. , Рудий В. , Сігута І. , Слівко К. , Кривенко Д. , Берлог Є.) прийняті в програму «Google Summer of Code» 2012 року. За опублікованими даними корпорації Google, Чернігівський державний технологічний університет є 9-м за всесвітнім рейтингом університетом за кількістю студентів, прийнятих в цю програму. 
2012-2013 р.Участь в проекті Європейської програми TEMPUS зі створення інноваційної гібридної стратегії ІТ-аутсорсінгового партнерства з підприємствами. Керівник проекту проф. Казимир В.В., виконавці Тевкун М. В., Дрозд О.П.
2009-2013 р. Розгортання та підтримка функціонування обчислювального grid-ресурсу ЧДТУ Української національної grid-інфраструктури. Керівник роботи Пріла О.А., виконавець студент магістратури Рудий В.
2013 р. Студент 5-го курсу Герасимчук Єгор зайняв 1-е місце у IV Всеукраїнському конкурсі з Web-розробки "UA  Web Challenge".
Робота кафедри створила умови для появи в Чернігові та районах області великої кількості високотехнологічних підприємств ІТ-галузі. До найбільш відомих такого профілю підприємств можна віднести:
1. Чернігівський НДІ Комп’ютерних технологій — науковим керівником до 2013р. був Торгонський В.В.,ст. викладач кафедри (пішов з життя в 2013 р). Інститут повністю укомплектований випускниками магістратури кафедри. 
2. Чернігівське відділення компанії «PortaOne», директор Деркач С.О., випускник кафедри. Близько 60-ти чоловік інженерного штату відділення є випускниками кафедри.
3. Підприємство «Техно+», м. Чернігів ,  головний інженер Назарко О.М., в минулому випускник та асистент кафедри.
4. Підприємство «РегМік», м. Чернігів — директор Школа І.М., в минулому випускник та ст. викладач кафедри. Підприємство є лауреатом конкурсу «Чернігівська якість — 2009» та лауреатом Всеукраїнського конкурсу — «100 кращих товарів України» у 2009 році.
5. Підприємство «FastGate Research Co.», м. Чернігів — директор Дробноход Р.М., в минулому випускник та асистент кафедри.
6. Підприємство «AtomPark Software JSC», м. Чернігів — директор Макаров К.В., випускник кафедри.
7. Інтернет-провайдер «ТИМ», м. Прилуки — технічний директор Кубрак О., випускник кафедри. Підприємство обслуговує м. Прилуки, Ніжин, Умань. Воно першим в області в 2000 р. проклало оптоволоконні мережі та в 2003 р. об’єднало всі школи міста в локальну міську мережу та підключило їх до Інтернет.
8. Інтернет-провайдер «NeoCom», м. Чернігів. Керівники компанії — Татарин О. та Денисенко В., випускники кафедри. 
9. ЗАТ «Сінет» з надання інтернет-послуг, було створене і розвинене з НДП «Еліт», яке існувало при кафедрі тривалий час. В 1993-1994 рр. директором «Сінету» працював ст.викл. Лукін О.В. 
10. Web-design studio "MV-Design". Керівник  Мірошниченко В.М., випускник кафедри.
11. Рекламне підприємство ТОВ «ПКФ Диво», Керівник – випускник кафедри Лазебний Г.М.
12. Рекламна агенція “Gold Future” створена в 1996 р.,  керівник Гриць В.Ю.
13. Компанія «WYDEVoice» працюэ з 2006 р., директор Коваль Н.В.
14. Група компаній «Віват» утворена в 1992 р. Керівник Буряк В.Л.
15. Компанія «Адреналін», працює з 2004р, керівник Воробйов С.О.
За 25 років свого існування кафедра підготувала 217 магістрів, 1099 спеціалістів, 1072 бакалаврів з напряму «Компьютерна інженерія». 
Випускники кафедри Акименко А.М., Гавсієвич І.Б., Куйвашев Д.В., Семенець С.В., Сіра Г.А., Риндич Є.В. успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють в галузях, пов’язаних з наукою та вищою освітою.