Команда

Базилевич Володимир Маркович
Зав.кафедри ІКС, к.е.н., доцент
Берлог Євген Вячеславович
асистент
Бивойно Павло Георгійович
к.т.н., доцент
Бивойно Тарас Павлович
ст.викладач
Бичко Володимир Анатолієвич
к.ф.-м.н, доцент
Дрозд Олександр Петрович
ст.викладач
Зайцев Сергій Васильович
д.т.н., професор
Зейналова Ельміра Фазилівна
старший лаборант
Казимир Володимир Вікторович
д.т.н., професор
Казнадій Світлана Петрівна
ст.викладач
Красножон Олексій Васильович
кт.н., доцент
Пріла Ольга Анатоліївна
к.т.н., доцент
Риндич Євген Володимирович
к.т.н., доцент
Роговенко Андрій Іванович
к.т.н., доцент
Стасюк Сергій Станіславович
ст.викладач
Усік Анна Миколаївна
асистент
Фірсова Ірина Валеріївна
ст.викладач
Хижняк Андрій Васильович
ст.викладач
Чорноног Ольга Анатоліївна
асистент
Якименко Ірина Вікторівна
асистент