Проект ЕРАЗМУС+ CybPhys

Міжнаціональний проект за програмою ЕРАЗМУС+ «Розвиток потенціалу вищої освіти», напрямок КА2: Проекти співпраці

«Розвиток практично-орієнтованої спрямованої на студентів освіти  в галузі моделювання кібер-фізичних систем»
номер проекту: 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

Термін виконання проекту 2019-2022 роки

Кіберфізичні системи (КФС) – це електронні компоненти та програмне забезпечення, які взаємодіють з їх оточенням та надають можливості відчувати, аналізувати та контролювати фізичні пристрої та процеси в різних областях застосування. КФС в змозі забезпечити міжсистемні рішення для скорочення часу виходу продукції на ринок, даючи значні економічні переваги, забезпечуючи зростання в галузях, важливих для конкурентоспроможності економіки та стимулюючі інновації для становлення «нової цифрової трансформації».

Проект має за мету запровадити нові практично-орієнтовані навчальні програми з математичного та імітаційного моделювання КФС для фізичних, математичних та інженерних напрямків підготовки фахівців. Проект передбачає тісну співпрацю ЗВО з професійними асоціаціями, високотехнологічними компаніями та науково-дослідними установами України з урахуванням потреб ринку праці.

Основні результати проекту включають: 

Розробку, впровадження та акредитацію нових навчальних програм бакалаврського та магістерського рівнів підготовки на основі Болонського процесу;

Розробку дидактичних матеріалів (електронних книг, посібників для лабораторних робіт, конспект лекцій тощо) англійською та українською мовами;

Створення на базі ІКТ сучасної інфраструктури у вигляді віртуальних лабораторій та інноваційного середовища із спільним доступом до електронної бібліотеки та програмної платформи моделювання КФС для викладання, навчання та підвищення кваліфікації;

Розробку методичних засад та інноваційних підходів до використання ІКТ в процесі навчання та викладання: гнучке навчання, змішані курси, віртуальна та реальна мобільність, інноваційне технічне забезпечення;

Підготовка висококваліфікованого викладацького складу, що володіє  сучасними освітніми технологіями та орієнтованого на потреби університетів, співпрацю з мережею підприємств, зацікавлених у фахівцях з математичного та імітаційного моделювання КФС.

НУ “Чернігівська політехніка” забезпечує: 

Впровадження нової освітньої програми на магістерському рівні підготовки «Комп’ютерна інженерія та промислова автоматизація»

Розробку 5 нових магістерських курсів:

Модельно-орієнтоване управління в цифровому виробництві;

Програмування систем автоматизації;

Моделювання та вимірювання фізичних процесів в робототехніці;

Проектування та моделювання компонентів силової електроніки;

Імітаційне моделювання виробничого середовища.

Вдосконалення двох бакалаврських курсів

Вступ до електронних систем;

Розробка електромеханічних роботизованих систем.

Створення нової лабораторії.

Написання електронної книги «Модельно-орієнтоване управління в інтелектуальних виробничих системах».

Довгостроковий вплив CybPhys забезпечить підвищення конкурентоспроможності ЗВО, науково-дослідних установ та промислових підприємств України на міжнародному рівні.

 

До складу команди проекту входять: 

Координатор проекту     

д.т.н., професор Казимир Володимир Вікторович, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем

Відповідальні виконавці:

д.е.н., професор Шкарлет Сергій Миколайович

д.т.н., доцент Зайцев Сергій Васильович, професор кафедри інформаціних та комп’ютерних систем

к.т.н., доцент Іванець Сергій Анатолієвич, директор навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій

к.т.н., доцент Велігорський Олександр Анатолієвич, завідувач кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем ЧНТУ

к.т.н., доцент Приступа Анатолій Леонідович, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики

к.т.н., доцент Войтенко Володимир Павлович, доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки

Виконавці:

Якименко Ірина Вікторівна, аспірантка кафедри інформаціних та комп’ютерних систем

Логінов Олег Васильович, аспірант кафедри інформаціних та комп’ютерних систем

Хропатий Олександр Миколайович, аспірант кафедри інформаціних та комп’ютерних систем

Фінансовий менеджер

Гайдай Наталія Олександрівна, провідний бухгалтер.