До уваги студентів та викладачів

Відповідно наказу ректора від 26.03.2022 з першого квітня починається навчальний процес у дистанційній формі.

Рекомендації щодо організації освітнього процесу у дистанційній формі з 01.04.2022 та закінчення 2021-2022 навчального року
в умовах воєнного стану

 1. Навчання у дистанційній формі починається з 1-го квітня (п’ятниця) за розкладом непарного тижня і триватиме до 24.06.2022.
  З 27.06.2022 до 31.08.2022 канікули (або до 30.09.2022 в залежності від рекомендацій МОНУ щодо початку нового 2022-2023 н.р.).
 2. Основна форма навчання – «синхронна» дистанційна форма, тобто дистанційні заняття за затвердженим розкладом (як під час ковіду до війни). Можлива також «асинхронна» дистанційна форма навчання коли здобувач освіти: 1) отримує (через Мoodle, через електронну пошту тощо) індивідуальні завдання, конспекти, проєкти лабораторних робіт тощо; 2) вивчає, виконує, надсилає викладачу виконані завдання, лабораторні роботи; 3) складає тести, захищає індивідуальні завдання, тощо.
 3. У здобувачів освіти заочної форми установчих сесій не буде. Навчальні заняття для них викладачі проводять за індивідуальним графіком.
 4. Літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року не буде. Не буде екзаменів. Форма контролю з усіх навчальних дисциплін – диференційний залік за результатами роботи протягом семестру.
 5. Оцінювання здобувачів освіти викладачами буде проводитися на останньому занятті у цьому семестрі за результатами роботи протягом семестру та виконання ними індивідуальних завдань, тестів тощо. Максимальна кількість балів, яку здобувач освіти може набрати протягом семестру, складає 100 балів. Розподіл балів за видами робіт з відповідної дисципліни визначає викладач (зав. кафедри).
 6. Для здобувачів освіти всіх освітніх програм всі види практик скасовані. Для випускників замість кваліфікаційної роботи атестація буде проходити у вигляді атестаційного іспиту. Відповідну кількість кредитів ЄКТС навчальним відділом перерозподілено на години самостійної роботи профільних (найбільш важливих) дисциплін.
 7. Деякі дисципліни, які не будуть вивчені здобувачами освіти за індивідуальним планом, можуть бути перенесені (за бажанням здобувача) на наступний семестр.
 8. Для тих здобувачів, які зараз з різних причин не зможуть брати участь у освітньому процесі, буде організовано навчання за індивідуальним графіком після появи у них можливості для навчання. Це не буде вважатися академічною заборгованістю. Ніяких відрахувань за невиконання індивідуального навчального плану не буде! Всі залишаються студентами, аспірантами Чернігівської політехніки!
 9. У разі, якщо викладач не має змоги з різних причин брати участь у освітньому процесі, зав. кафедри (директор ННІ, декан факультету) закріплює іншого викладача за відповідною навчальною дисципліною. Також можливий варіант коли здобувачі освіти через Мoodle самостійно вивчають матеріал, виконують індивідуальні навчальні завдання, а в кінці семестру зав. кафедри (директор ННІ, декан факультету) визначає викладача, який забезпечить оцінювання здобувачів за відповідною дисципліною.
 10. Питання стипендіального забезпечення за результатами навчання у 2-му семестрі 2021-2022 н.р. буде розглянуто пізніше (можливий варіант продовження виплати стипендій до 31.01.2023 року за реєстрами сформованими за результатами зимової сесії 2021-2022 н.р.)
 11. Здобувачі освіти також мають змогу за бажанням оформити академічну відпустку на рік, можуть бути направлені до іншого закладу освіти України або закордон за програмами академічної мобільності (за домовленістю та наявністю запрошення від відповідного закладу освіти).
 12. Все буде Україна!