До уваги здобувачів вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» !

📌 освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» денної форми навчання:

освітній процес в університеті у другому семестрі 2023-2024 н.р. розпочинається 12.02.2024 за розкладом занять парного тижня;

всі види занять (лекційні та інші) на парному тижні, проводяться в дистанційному режимі;

практичні, семінарські та лабораторні, заплановані на непарний тиждень, проводяться в змішаному режимі (викладач знаходиться в аудиторії, а здобувач освіти самостійно обирає форму участі в відповідному занятті – аудиторно або в дистанційному режимі);

📌 освітнього ступеню «доктор філософії» за всіма формами навчання:

всі види занять проводяться в дистанційному режимі.