Вступ

Інформація для здобуття освітнього ступеня бакалавра БАКАЛАВРИ

Код Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Українська мова і література 0,25 0,1
Математика (профільний) 0,4
Іноземна мова або Фізика 0,25
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи штучного інтелекту Українська мова і література 0,25 0,1
Математика (профільний) 0,4
Іноземна мова або Фізика 0,25

- за денною формою навчання

Код Спеціальність Освітня програма І сем ІІ сем
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 14308 14308
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи штучного інтелекту 14308 14308

- за заочною формою навчання
Код Спеціальність Освітня програма І сем ІІ сем
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 7651 7651

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2020 році

Інформація для здобуття освітнього ступеня магістра МАГІСТРИ

- за денною формою навчання

Код Спеціальність Освітня програма І сем ІІ сем ІІІ сем
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 18600 18600 18600
123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія та промислова автоматизація 18600 18600 18600

- за заочною формою навчання
Код Спеціальність Освітня програма І сем ІІ сем ІІІ сем
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 9420 9420 9420
123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія та промислова автоматизація 9420 9420 9420

Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем МАГІСТР у 2020 р.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2020 році

АСПІРАНТУРА АСПІРАНТУРА

Правила прийому до аспірантури та докторантури Чернігівського національного технологічного університету у 2020/2021 роках

ПРОГРАМА вступного екзамену до аспірантури за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
ПРОГРАМА вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії очної та заочної форми навчання в Національному університеті «Чернігівська політехніка»

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020р.